საგარანტიო პირობები

გლობალ ენერჯის ელექტრო გენერატორების საგარანტიო პირობები:

1. გარანტიის პირობები:

გარანტიის პირობები დამოკიდებულია ძრავის სპეციფიკურ ბრენდზე და ელექტრო გენერატორის კონფიგურაციაზე.
საგარანტიო პერიოდი იწყება გენერატორის შეძენის დღიდან.
გამოყენების რეჟიმი ასევე მოქმედებს გარანტიის პირობებზე.


2. საგარანტიო ვადები:

  • ძირითადი კვების რეჟიმი: 1 წელი ან 1000 სამუშაო საათი, რომელიც დადგება პირველი.
  • სარეზერვო მოხმარების რეჟიმი: 2 წელი ან 2000 საათი, რომელიც დადგება პირველი.
  • ავარიული მოხმარების რეჟიმი: 3 წელი ან 3000 საათი, რომელიც დადგება პირველი.


3. საგარანტიო დახმარების პროცესი:

თუ პრობლემა წარმოიქმნება, მომხმარებელს უნდა დაუკავშირდეს გლობალ ენერჯის და შეატყობინოს პრობლემის შესახებ.

საგარანტიო დახმარების პროცესი მოიცავს შემდეგ ნაბიჯებს:

3.1. მონიტორინგი და ტესტირება: კომპანიის სპეციალისტები აკონტროლებენ და ამოწმებენ გენერატორს პრობლემის იდენტიფიცირებისთვის.

3.2. მიზეზის იდენტიფიცირება: ტესტირების შემდეგ დგინდება გაუმართაობის მიზეზი.

3.3. კლიენტის შეტყობინება: კლიენტი ეცნობება ტესტის შედეგებს და გამოვლენილ პრობლემას.

3.4. ტექნიკური დახმარება: გლობალ ენერჯი უზრუნველყოფს ტექნიკურ დახმარებას და აგვარებს პრობლემას 1-დან 10 სამუშაო დღეში.

3.5. სათადარიგო ნაწილების გამოცვლა: თუ საჭიროა სათადარიგო ნაწილების გამოცვლა, ამას შეიძლება დასჭირდეს 3-დან 60 სამუშაო დღემდე, რაც დამოკიდებულია სათადარიგო ნაწილების ხელმისაწვდომობაზე და სირთულეზე.

3.6. პრობლემის გამოსწორება: კომპონენტების შეცვლის ან შეკეთების შემდეგ, პრობლემა გამოსწორებულია.

4. საგარანტიო პერიოდის დასრულება:

კლიენტისა და კომპანიის მიერ პრობლემის სრულად აღმოფხვრის შემდეგ დგება საგარანტიო ვადის გასვლისა და გაწეული მომსახურების ცნობა.
გარანტიის პირობები გათვალისწინებულია გლობალ ენერჯი-ის პროდუქტების ხარისხისა და საიმედოობის უზრუნველსაყოფად და გარანტირებულია კლიენტების მხარდაჭერა და პრობლემების გადაჭრა მითითებულ ვადებში და პირობებში გაუმართაობის შემთხვევაში.