გადახდის პირობები

გადახდის პირობები და წესები!

1. გადახდის ვალუტა:

1.1. შეკვეთის გადახდა ხდება საქართველოს რესპუბლიკის ეროვნულ ვალუტაში - ქართულ ლარში.

1.2. საიმპორტო პროდუქციაზე ინვოისის ფასის ანაზღაურება ხდება წარმოდგენილი უცხოური ვალუტის შესაბამისად ლარში, გადახდის დღისთვის არსებული ეროვნული გაცვლითი კურსის შესაბამისად! 

2. წინასწარი გადახდა:

2.1. ყველა შეკვეთას მოითხოვს 100% წინასწარ გადახდა ან წინასწარ გადახდა, რაც დამოკიდებულია კონკრეტულ შეკვეთაზე და მომხმარებელთან შეთანხმებაზე.

3. წინასწარი გადახდის ვარიანტები:

3.1. მომხმარებელს შესაძლებლობა აქვს წინასწარ აირჩიონ გადახდის შემდეგი ვარიანტებიდან ერთ-ერთი:


- **50% წინასწარი:** კლიენტი იხდის წინასწარი შეკვეთის ღირებულების 50%-ს. წინასწარი გადახდის შემდეგ კომპანია იწყებს შეკვეთის დამუშავებას.

- **წინასწარი გადახდა 80%:** კლიენტი იხდის შეკვეთის მთლიანი ღირებულების 80%-ს წინასწარ გადახდის სახით. დარჩენილი 20% უნდა გადაიხადოთ პროდუქციის მიღებიდან 5 სამუშაო დღის განმავლობაში.

3.2. ავანსის გადახდის კონკრეტული პირობების განხილვა და შეთანხმება შესაძლებელია კლიენტთან შეკვეთის ხასიათისა და ინდივიდუალური გარემოებების მიხედვით.

4. დაზღვევა და საბანკო გარანტიები:

4.1. ზოგიერთ შემთხვევაში შეიძლება განიხილებოდეს სადაზღვევო და საბანკო გარანტიები და გადახდის ინსტრუმენტები. პირობები და მათი გამოყენების შესაძლებლობა განიხილება თითოეული კონკრეტული თანმიმდევრობით და დამოკიდებულია კლიენტსა და გლობალ ენერჯი-ს შორის შეთანხმებაზე.

5. ინდივიდუალური შემთხვევები:

5.1. კომპანია გლობალ ენერჯი მზადაა განიხილოს ინდივიდუალური გადახდის შემთხვევები მომხმარებლის საჭიროებებისა და მოთხოვნების შესაბამისად.

გადახდის მითითებული პირობები შექმნილია გლობალ ენერჯი-ის ვებსაიტზე შეკვეთების გადახდის პროცესის მოხერხებულობისა და გამჭვირვალობის უზრუნველსაყოფად. გადახდის კონკრეტული პირობების განხილვა და შეთანხმება შესაძლებელია თითოეულ მომხმარებელთან ცალ-ცალკე, შეკვეთის ხასიათისა და მოთხოვნების მიხედვით.

GLOBAL ENERGY

  • კომპანია გლობალ ენერჯი; ს/კ: 405069688;  
  • თბილისი, საბურთალო; 0186; ა.პოლიტკოვსკაიას ქ. 4ა,
  • ტელ - 591080868; 591080869; 
  • info@globalenergy.ge; www.globalenergy.ge