პროდუქტის კოდი: ВНР РА/EL-630 (1000)

დატვირთვის ამომრთველი გამთიში ВНР РА/EL-630 (1000)

0 (0 $)
ცალი.

დატვირთვის ამომრთველები - ავტოგაზის მაღალი ძაბვის გამომრთველი გამთიშები ВНР РА/EL-630 (1000)

დატვირთვის ამომრთველები - ავტოგაზის მაღალი ძაბვის გამომრთველი გამთიშები ВНР РА/EL-630 (1000) განკუთვნილია ნომინალური 50 ჰც სიხშირის სამფაზიანი ნომინალური დენების ჩართვისთვის, ხანგრძლივი გატარებისთვის, გამორთვისთვის იზოლირებული ნეიტრალის მქონე ელექტრულ ქსელებში სამუშაო ძაბვით 12 კვ-მდე (საექსპლუატაციო დანიშნულების ტიპი: А1 - თუ ნომინალური დენი 1000 ამპერია და 1 Б - თუ ნომინალური დენი 630 ამპერია სახსტანდარტით 17717), აგრეთვე აუცილებელი ხილული საჰაერო საიზოლაციო შუალედის უზრუნველსაყოფად პოლუსების განრთულ კონტაქტებს შორის.

ტექნიკური მახასიათებლები

დატვირთვის ამომრთველი გამთიში ВНР РА/EL –XX-XX-630-285-У2

ნომინალური ძაბვა, კვ 10
მაქსიმალური სამუშაო ძაბვა 12
ნომინალური დენი, А 630
ჩართვის უმაღლესი დენი, თუ cosφ ³ 0,7; A 630
მთავარი წრედის იზოლაციის ნორმირებული პარამეტრები ელექტრული მედეგობის დენი, кА 63
ელექტროდინამიკური მედეგობის დენი, кА 1 წ. განმავლობაში 25
მთავარი წრედის იზოლაციის საცდელი ძაბვები ხანმოკლე (ერთწუთიანი), кВ 42
სრული ელჭექის იმპულსის 75
ჩართვის და გამორთვის დენების ნორმირებული პარამეტრები ძალოვანი ტრანსფორმატორების დამაგნიტებული დენის, А 2,5
საჰაერო და საკაბელო ხაზების სამუხტი დენების, А 4,0
პოლუსის (ფაზის) მთავარი დენგამტარი წრედის ელექტრული წინაღობა, мкОМ, არა უმეტეს 100
გარსის დაცვის ხარისხი IP00

დატვირთვის ამომრთველი გამთიში ВНР РА/EL – XX-XX-1000-285-У2

ნომინალური ძაბვა, კვ 10
მაქსიმალური სამუშაო ძაბვა 12
ნომინალური დენი, А 1000
ჩართვის უმაღლესი დენი, თუ cosφ ³0,7; A 1000
მთავარი წრედის იზოლაციის ნორმირებული პარამეტრები ელექტრული მედეგობის დენი, кА 63
ელექტროდინამიკური მედეგობის დენი, кА 1 წ. განმავლობაში 25
მთავარი წრედის იზოლაციის საცდელი ძაბვები ხანმოკლე (ერთწუთიანი), кВ 42
სრული ელჭექის იმპულსის 75
ჩართვის და გამორთვის დენების ნორმირებული პარამეტრები ძალოვანი ტრანსფორმატორების დამაგნიტებული დენის, А 2,5
საჰაერო და საკაბელო ხაზების სამუხტი დენების, А 4,0
პოლუსის (ფაზის) მთავარი დენგამტარი წრედის ელექტრული წინაღობა, мкОМ, არა უმეტეს 100
გარსის დაცვის ხარისხი IP00

დატვირთვის ამომრთველები ВНР РА/EL ამჟამად დამკვეთების სურვილისამებრ ყენდება ერთ ჩარჩოში ЗР/EL დამიწების მოწყობილობაში და ნახევარჩარჩოში, სადაც მაგრდება მცველი მოწყობილობები (ВНА СЭЩ ანალოგი, წარმოებული დახურული სააქციო საზოგადოება "კომოანიათა ჯგუფი "ელექტროშიტ"-ТМ სამარა").

ამომრთველს და დამიწების დანებს მართავენ ხელის ამძრავები, რომლებიც მიერთებულია საწევის მეშვეობით. ამომრთველების კონსტრუქციაში გათვალისწინებულია ბლოკირებები, რომლებიც უზრუნველყოფენ ამომრთველის გამორთვის შეუძლებლობას, თუ ჩართულია დამიწების დანები, და დამიწების დანების ჩართვის შეუძლებლობას ამომრთველის ჩართულ მდგომარეობაში. ბლოკირება უზრუნველყოფილია სპეციალური მაბლოკირებელი საწევით, რომელიც არ იძლევა იმის საშუალებას, რომ ჩაირთოს დამიწების დანები, თუ ამომრთველი ჩართულია და პირიქით.

ამომრთველები ითვალისწინებენ ამომრთველის ავტომატური გამორთვის მექანიზმს, სამი დამცავი მოწყობილობებიდან ერთ-ერთის გადაწვის შემთხვევაში.

დატვირთვის ამომრთველები - ავტოგაზის მაღალი ძაბვის გამომრთველი გამთიშები ВНР РА/EL-630 (1000) განკუთვნილია ნომინალური 50 ჰც სიხშირის სამფაზიანი ნომინალური დენების ჩართვისთვის, ხანგრძლივი გატარებისთვის, გამორთვისთვის იზოლირებული ნეიტრალის მქონე ელექტრულ ქსელებში სამუშაო ძაბვით 12 კვ-მდე (საექსპლუატაციო დანიშნულების ტიპი: А1 - თუ ნომინალური დენი 1000 ამპერია და 1 Б - თუ ნომინალური დენი 630 ამპერია სახსტანდარტით 17717), აგრეთვე აუცილებელი ხილული საჰაერო საიზოლაციო შუალედის უზრუნველსაყოფად პოლუსების განრთულ კონტაქტებს შორის.

  • წარმოშობა: უკრაინა
 მიწოდება
  • სახმელეთო გადაზიდვა
  • საზღვაო გადაზიდვა
  • საჰაერო გადაზიდვა
  • თვითმომსახურება
 გადახდა
  • უნაღდო ანგარიშსწორება
  • საბანკო გარანტია
  • ლიზინგი
  • განვადება
 ტელეფონით შეკვეთა
  • (995) 599-30-00-40
  • (995) 570-10-65-49
აღწერილობა
მახასიათებლები
წარმოშობაუკრაინა
დატვირთვის ამომრთველი გამთიში ВНР РА/EL-630 (1000)
ფილტრი
ნაპოვნია 5 
დაადასტურეთ
გაფრთხილება
სურვილების სიაში შეუძლიათ დაამატონ მხოლოდ ავტორიზებულმა მომხმარებლებმა