პროდუქტის კოდი: КТПУ-25-250/10(6)/0,4 У1

ქვესადგური ანძური КТПУ-25-250/10(6)/0,4 У1

0 (0 $)
ცალი.

კომპლექტური სატრანსფორმატორო ქვესადგური უნიფიცირებული ჩიხის ტიპის კსქუ -25-250/10(6)/0,4 У1

კსქუ-25-250/10(6)/0,4 У1 გარეთ დასაყენებელი სიმძლავრით 25…250 კვა, ძაბვით 10(6)/0,4 კვ, საჰაერო შემყვანით უმაღლესი ძაბვის მხარეს და კაბელური ან საჰაერო გამომყვანით უმდაბლესი ძაბვის მხარეს განკუთვნილია ელექტროენერგიის (სამრეწველო სიხშირის 50ჰც ცვლადი სამფაზიანი დენის)ძაბვით 10 (6) კვ მისაღებად და ძაბვაში 0,4კვ გარდასაქმნელად.

კსქუ–ს მუშაობის ნორმალური პირობებია:

 • სიმაღლე ზღვის დონიდან – არაუმეტეს 1000 მ.;
 • ჰაერის მუშა ტემპერატურის ქვედა მნიშვნელობა – მინუს 40°С;
 • ჰაერის მუშა ტემპერატურის ზედა მნიშვნელობა – პლიუს 40°С;
 • გარემოცვა – არააფეთქებასაფრთხიანი, არ შეიცავს დენგამტარ მტვერს, აგრესიულ მტვერს და ორთქლს მეტალებისა და იზოლაციის დამშლელ კონცენტრაციებში.

ტექნიკური მონაცემები

დახასიათება მნიშვნელობა
ძალური ტრანსფორმატორის სიმძლავრე, კვა 25-250
ცვლადი დენის სიხშირე, ჰც 50
ნომინალური ძაბვა უმაღლესი ძაბვის მხარეს, კვ (ВН) 6;10
უდიდესი სამუშო ძაბვა, კვ 7,2;12
ნომინალური ძაბვა უმდაბლესი ძაბვის მხარეს, კვ (НН) 0,4;0,69
ნაკრები სალტეების ნომინალური დენი, კა შემყვანის მოწყობილობა უმაღლესი ძაბვის მხარეს (ВН) 0,4 -1,0
ნაკრები სალტეების ნომინალური დენი, კა შემყვანის მოწყობილობა უმდაბლესი ძაბვის მხარეს (НН) 0,4 - 4,0
თერმული მდგრადობის დენი (1с), კა შემყვანის მოწყობილობა უმაღლესი ძაბვის მხარეს (ВН) 4
შემყვანის მოწყობილობა უმდაბლესი ძაბვის მხარეს (НН) 0,8 - 8,1
ელექტროდინამიური მდგრადობის დენი, კა შემყვანის მოწყობილობა უმაღლესი ძაბვის მხარეს (ВН) 10
შემყვანის მოწყობილობა უმდაბლესი ძაბვის მხარეს (НН) 1,5 - 16
კლიმატური შესრულება და განთავსების კატეგორიები У1
გარსის დაცვის ხარისხი IP 43
კსქ–ს წრედების იზოლაციის წინაღობვა, მომ უმ.ძაბვა-1000 (ВН), უმდ. ძაბვა-1,0 (НН)
კსქ–ს ხმის დონე არ აღემატება ძალური ტრანსფორმატორისთვის დადგენილ ნორმას   
ტრანსფორმატორის გრაგნილების შეერთების სქემა და ჯგუფები შეკვეთით

 

სიმძლავრე, კვა ნომინალური დენი, ა მასა ტრანსფორმატორით
უმდ. ძაბვის გამანაწილებელი მოწყობილობა (РУНН) ხაზი 1 ხაზი 2 ხაზი 3 ხაზი 4 ქუჩის განათბის
25 36 31,5 40 - - 16 690
40 58 40 63 - - 16 750
63 90 40 63 40 - 16 880
100 145 40 100 80 - 16 1020
160 230 80 160 100 - 16 1180
250 360 80 160 100 250 16 1558

სატრანსფორმატორო ქვესადგურს კსქუ აქვს შემდეგი შემადგენელი ნაწილები:

 • მოწყობილობა მაღალი ძაბვის მხრიდან УВН;
 • ძალური ტრანსფორმატორი (ზეთის, მშრალი) აკმაყოფილებს ტრანსფორმატორების კონკრეტული ტიპებისთვის დადგენილ სახ.სტანდარტს 11677, სახ. სტანდარტს 14209, სახ. სტანდარტს 16555, ДСТУ (უკრაინის სახ. სტანდარტს) 2105, და აგრეთვე ტექნიკურ პირობებს;
 • გამანაწილებელი მოწყობილობა დაბალი ძაბვის მხრიდან РУНН (სამამულო ან უცხოური წარმოების ავტომატური გამომრთველები, დამკვეთის სურვილით).

მაღალი ძაბვის, გამანაწილებელი მოწყობილობის დაბალი ძაბვის მხრიდან ბლოკები და ტრანსფორმატორი განთავსებულია საერთო სადგარზე, რომელსაც აქვს სამონტაჟე ფუძე ქვესადგურის დასაყენებლად. კონსტრუქციულად მაღალი ძაბვის, გამანაწილებელი მოწყობილობის დაბალი ძაბვის მხრიდან ბლოკები და ტრანსფორმატორი წარმოადგენენ კარადებს, მათში მოთავსებული აპარატურით. ქვესადგური მზადდება საჰაერო შემყვანით და უერთდება ქსელს გამთიშის ხგდოგ (ხაზოვანი გარე დაყენების ორსვეტიანი გამთიში) РЛНД (З)-10/400 У1 მეშვეობით, რომელიც მიეწოდება განაცხადის თანახმად და მოთავსდება ეგხ–ის უახლოეს საყრდენზე.

კსქუ–ს ტიპის (ანძური) ქვესადგურზე შესრულებულია შემდეგი ბლოკირებები:

 • ჩამრთველის, გამთიშის და ჩამამიწებლის ერთდროულად ჩართული მდგომარეობა;
 • მაღალი ძაბვის მოწყობილობის კარების მდგომარეობა ჩამრთველის–გამთიშის ჩართვისას და გამორთვისას.

კომპლექტური სატრანსფორმატორო ქვესადგური უნიფიცირებული ჩიხის ტიპის კსქუ -25-250/10(6)/0,4 У1

 • წარმოშობა: უკრაინა
 მიწოდება
 • სახმელეთო გადაზიდვა
 • საზღვაო გადაზიდვა
 • საჰაერო გადაზიდვა
 • თვითმომსახურება
 გადახდა
 • უნაღდო ანგარიშსწორება
 • საბანკო გარანტია
 • ლიზინგი
 • განვადება
 ტელეფონით შეკვეთა
 • (995) 599-30-00-40
 • (995) 570-10-65-49
აღწერილობა
მახასიათებლები
წარმოშობაუკრაინა
ქვესადგური ანძური КТПУ-25-250/10(6)/0,4 У1
ფილტრი
ნაპოვნია 5 
დაადასტურეთ
გაფრთხილება
სურვილების სიაში შეუძლიათ დაამატონ მხოლოდ ავტორიზებულმა მომხმარებლებმა