პროდუქტის კოდი: КСО285

ცალმხრივი მომსახურების კამერები КСО285

0 (0 $)
ცალი.

ცალმხრივი მომსახურების კამერები КСО285

აღწერილობა

КСО 285 კამერები განკუთვნილია სამუშაოდ იზოლირებული ნეიტრალის მქონე მანაწილებელ მოწყობილობებში, ძაბვით 10 ან 6 კვ, ცვლადი დენით სიხშირით 50 ჰც.

КСО 285 მოწყობა და მუშაობა

КСО 285 კამერის ქვედა ნაწილში განლაგებულია ჩამამიწებელი დანები და ხაზის გამთიში, ასევე საკაბელო ქუროები ან წრფივი შეყვანის სალტე ВЛ 6-10 კვ-დან, ზედა ნაწილში - ხაზის გამთიში, ჩამამიწებელი დანები, ვაკუუმური ამომრთველი, დენის ტრანსფორმატორები.

კამერაში მისაწვდომობა უზრუნველყოფილია ორი მთლიანი ფოლადის კარის მეშვეობით შემინული ფანჯრებით ამომრთველისა და ხაზის გამთიშის შიდა ზონების მიმოხილვისათვის. ზედა კარი გამოიყენება მეორეული წრედების დასამონტაჟებლად, რომელთა სადენები დაცულია მოსახსნელი ფოლადის ფურცლით. КСО 285 კამერაში შესრულებულია მექანიკური ბლოკირებები მომსახურების დროს მცდარი ოპერაციების საწინააღმდეგოდ: ვაკუუმური ამომრთველის ამძრავები სასალტე და ხაზის გამთიშების ამძრავებით, რომლებიც გამორიცხავენ ჩართული ამომრთველისას გამთიშების გათიშვის შესაძლებლობას; არ დაუშვებენ ჩამამიწებელი დანების ჩართვას ჩართული გამთიშებისას; არ დაუშვებენ გამთიშების ჩართვას ჩართული ჩამამიწებელი დანებისას.

КСО კამერების ექსპლუატაციისას კლიმატური ფაქტორების ნომინალური მნიშვნელობები შეესაბამება ГОСТ 15150 სტანდარტებს, ამასთან:

 • კლიმატური შესრულება და განლაგების კატეგორია —У3; 
 • გარემომცველი ჰაერის ტემპერატურის მნიშვნელობები - -40°С-დან +40°С-მდე;
 • სიმაღლე ზღვის დონიდან - არაუმეტეს 1000 მ;
 • გარემო არ უნდა იყოს ფეთქებადსაშიში, შიცავდეს დენგამტარი მტვერი, აგრესიული ორთქლები და აირები კონცენტრაციებში, რომლებიც ანადგურებენ ლითონებს და იზოლაციას

КСО 285 კამერები განკუთვნილია სამუშაოდ იზოლირებული ნეიტრალის მქონე მანაწილებელ მოწყობილობებში, ძაბვით 10 ან 6 კვ, ცვლადი დენით სიხშირით 50 ჰც.

 • წარმოშობა: უკრაინა
 მიწოდება
 • სახმელეთო გადაზიდვა
 • საზღვაო გადაზიდვა
 • საჰაერო გადაზიდვა
 • თვითმომსახურება
 გადახდა
 • უნაღდო ანგარიშსწორება
 • საბანკო გარანტია
 • ლიზინგი
 • განვადება
 ტელეფონით შეკვეთა
 • (995) 599-30-00-40
 • (995) 570-10-65-49
აღწერილობა
მახასიათებლები
წარმოშობაუკრაინა
ცალმხრივი მომსახურების კამერები КСО285
ფილტრი
ნაპოვნია 5 
დაადასტურეთ
გაფრთხილება
სურვილების სიაში შეუძლიათ დაამატონ მხოლოდ ავტორიზებულმა მომხმარებლებმა