პროდუქტის კოდი: მძკ / 6-10

მაღალი ძაბვის კარადები მძკ / 6-10 (КСО-ს ანალოგი)

0 (0 $)
ცალი.

მაღალი ძაბვის კარადები მძკ / 6-10

მაღალი ძაბვის კარადები მძკ (კაემ–ის (კამერები ასაწყობი ერთმხრივი მომსახურების) უჯრედების ანალოგი) და სატყელური ხიდები მათთვის განკუთვნილია ძაბვის 6 ან 10 კვ. მქონე 50 ჰც სიხშირის ცვლადი დენის გამანაწილებელი მოწყობილობების დაკომპლექტებისთვის სისტემებში იზოლირებული ნეიტრალით, მათ შორის გამანაწილებელი მოწყობილობების კაემ–ის კამერების პირველადი შეერთების სქემების მიხედვით.

მძკ - У3 განთავსების კატეგორიები სახ. სტანდარტით 15150 - 69 შეესაბამება კატეგორიებს ІР-20 - ფასადიდის მხრიდან და ІР-00 – შემყვანებისა და გამომყვანების მხრიდან.

ექსპლუატაციის პირობები:

 • ჰაერის მუშა ტემპერატურის ქვედა მნიშვნელობა – მინუს 25°С;
 • ჰაერის მუშა ტემპერატურის ზედა მნიშვნელობა – პლიუს 40°С;
 • გარემოცვა – არააფეთქებასაფრთხიანი, არ შეიცავს დენგამტარ მტვერს, აგრესიულ მტვერს და ორთქლს მეტალებისა და იზოლაციის დამშლელ კონცენტრაციებში.

შესრულება – სტაციონარული და გამოსაგორებელი.

მაღალი ძაბვის კარადები მძკ (კაემ–ის უჯრედების ანალოგი) კომპლექტება:

 • გამთიშებით РР/EL-10/630-1600А У2;
 • დატვირთვის ამომრთველებით ВНРРА/EL-10/630-1000А У2 ზაბბარიანი ამძრავით;
 • ვაკუმური ამომრთველებით (BB/TEL, ВР1, VD…);
 • მაღალი ძაბვის სხვა აპარატურით, აგრეთვე დამცავი და გასაზომი მოწყობილობებით.

მაღალი ძაბვის კარადები მძკ (კაემ–ის უჯრედების ანალოგი) მზადდება შემდეგი ტიპის შესრულების:

 • შემყვანის კარადა (შკ უმ.ძ.) (ШВ ВН);
 • კარადები ხაზოვანი (კხ უმ.ძ.) (ШЛ ВН);
 • ტრანსფორმატორის დაცვის კარადები (ტდკ უმ.ძ.) (ШЗТ ВН);
 • სექციური გამთიშების კარადები (სგკ უმ.ძ.) (ШСР ВН);
 • სექციური ამომრთველების კარადები (საკ უმ.ძ.) (ШСВ ВН);
 • დაცვისა და ავტომატიკის კარადები მაღალი ძაბვის წრედებისთვის (დაკ უმ.ძ.) (ШЗА ВН);
 • დამატებითი მოწყობილობის კარადები მაღალი ძაბვის წრედებისთვის (დმკ უმ.ძ.) (ШДО ВН);
 • ელექტროენერგიის აღრიცხვის კარადები მაღალი ძაბვის წრედებისთვის (ეაკ უმ.ძ.) (ШОЕ ВН);
 • საკუთარი საჭიროებისთვის ტრანსფორმატორის კარადა (შმტკ უმ.ძ.) (ШТВП ВН);
 • ძაბვის ტრანსფორმატორის კარადა (ძტკ უმ.ძ.) (ШТН ВН).

დამკვეთის მოთხოვნით მაღალი ძაბვის კარადების მძკ (კაემ–ის უჯრედების ანალოგი) გარსები შიძლება დამზადდეს დაცვის სხვა ხარისხებით სახ. სტანდარტით 14254-96 (კოდი IP).

ტექნიკური მონაცემები

მთავარი წრედების ნომინალური დენი, ა. 630-1600
ვაკუმური ამომრთველის ნომინალური დენი, ა. 630-1600
გამთიშის ნომინალური დენი, ა. 630-1600
მთავარი წრედების თერმული მდგრადობის დენი (1წ.), კა. 25
მთავარი წრედების ელექტროდინამიური მდგრადობის დენი, კა. 64
დამხმარე წრედების ნომინალური დენი, ვ 50 ჰც 220
ვაკუმური ამომრთველები: -ტიპი Iნომ..Iном. ВР 630-1600
BB/TEL 630-1600

გაბარიტული ზომები, მმ
სიგანე 750
სიღრმე 800(900*)
სიმაღლე 2000 (1800*)

მაღალი ძაბვის კარადები მძკ (კაემ–ის (კამერები ასაწყობი ერთმხრივი მომსახურების) უჯრედების ანალოგი) და სატყელური ხიდები მათთვის განკუთვნილია ძაბვის 6 ან 10 კვ. მქონე 50 ჰც სიხშირის ცვლადი დენის გამანაწილებელი მოწყობილობების დაკომპლექტებისთვის სისტემებში იზოლირებული ნეიტრალით, მათ შორის გამანაწილებელი მოწყობილობების კაემ–ის კამერების პირველადი შეერთების სქემების მიხედვით.

 • წარმოშობა: უკრაინა
 მიწოდება
 • სახმელეთო გადაზიდვა
 • საზღვაო გადაზიდვა
 • საჰაერო გადაზიდვა
 • თვითმომსახურება
 გადახდა
 • უნაღდო ანგარიშსწორება
 • საბანკო გარანტია
 • ლიზინგი
 • განვადება
 ტელეფონით შეკვეთა
 • (995) 599-30-00-40
 • (995) 570-10-65-49
აღწერილობა
მახასიათებლები
წარმოშობაუკრაინა
მაღალი ძაბვის კარადები მძკ / 6-10 (КСО-ს ანალოგი)
ფილტრი
ნაპოვნია 5 
დაადასტურეთ
გაფრთხილება
სურვილების სიაში შეუძლიათ დაამატონ მხოლოდ ავტორიზებულმა მომხმარებლებმა